Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia filmu i nagrań dźwiękowych. Warsztat narzędziowy. Organizacja pracy i warunki bezpieczeństwa. Nośniki analogowe i cyfrowe. Charakterystyka obrazu filmowego. Właściwości ujęcia filmowego. Terminologia filmowa. Multimedialne stanowisko komputerowe. Montaż nieliniowy. Programy do edycji i montażu wideo. Rejestracja dźwięku. Programy do edycji i montażu dźwięku. Produkcja i postprodukcja materiałów filmowych. Środowisko i narzędzia programu Adobe Premiere.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna