Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Charakterystyka grafiki rastrowej. Warsztat narzędziowy. Parametry grafiki rastrowej. Programy do grafiki rastrowej. Typy i formaty plików graficznych. Systemy barwne i przestrzenie kolorów. Korekcja barwna obrazów rastrowych. Kompresja plików graficznych. Techniki druku. Przygotowanie grafiki rastrowej do druku. Środowisko i narzędzia programu Adobe Photoshop. Środowisko i narzędzia programu Corel PhotoPaint i Corel Painter. Tworzenie i przekształcanie grafiki w programie Adobe Photoshop. Tworzenie i korekcja obrazów bitmapowych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna