Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Charakterystyka grafiki wektorowej. Warsztat narzędziowy. Programy do grafiki wektorowej. Typy i formaty plików graficznych. Kompresji plików graficznych. Systemy barwne i przestrzenie kolorów. Techniki druku. Przygotowanie grafiki wektorowej do druku. Środowisko i narzędzia programu Adobe Illustrator. Tworzenie grafiki w programie Adobe Illustrator. Środowisko i narzędzia programu CorelDraw. Tworzenie grafiki i tekstu w programie CorelDraw.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna