Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Cyfrowe narzędzia projektowania publikacji. Typografia. Publikacje jedno- i wielostronicowe. Kompozycja tekstu i grafiki. Adaptacja materiałów źródłowych. Przygotowanie publikacji do druku. Jakość i techniki wydruku. Środowisko i narzędzia programów DTP: InDesign, Quark, Ventura, TeX.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna