Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Filmowe techniki specjalne. Środowisko i narzędzia programu After Effects. Kreacyjne możliwości programu After Effects. Animowanie grafiki i tekstu. Korekcja obrazu. Tworzenie efektów specjalnych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna