Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie algorytmu. Algorytm a program. Pojęcie programu źródłowego i wynikowego. Translacja programu. Kompilacja i interpretacja programu źródłowego. Budowanie prostego programu. Zmienna i jej typ. Rola i przeznaczenie zmiennych w programie. Instrukcja i jej typy. Instrukcja warunkowa i iteracyjna. Instrukcja wyboru. Tablice. Podprogramy. Edycja kodu źródłowego. Zintegrowane środowiska programistyczne.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna