Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie rysunku użytkowego. Ilustracja w historii sztuki i sztuce użytkowej. Ilustracja współcześnie. Ilustracja dla dzieci. Systemy znaków graficznych. Graficzne ozdobniki publikacji. Karykatura i rysunek satyryczny. Komiks i storyboard. Fotografia jako grafika. Użyteczność tradycyjnych technik graficznych. Techniki łączone.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna