Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Technologie multimedialne stosowane w Internecie. Hipertekst i historia Internetu. Elektroniczna książka. Digitalizacja tekstu. Web 2.0. Siatki stron internetowych. Typografia w multimediach. Hipertekst w kulturze współczesnej. JavaScript. Multimedia w HTML5 i CSS3. Wideo i dźwięk w ActionScript. Kreowanie cyfrowego port folio. Projektowanie strony internetowej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna