Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Projektowanie graficzne. Formy i rodzaje publikacji. Projekt publikacji. Projektowanie struktury publikacji. Grafika w projekcie publikacji. Style artystyczne i projektowe. Historia książki. Budowa książki. Projektowanie dedykowane. Materiały i techniki użytkowe. Introligatorstwo.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna