Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Narzędzia kreacji graficznej i multimedialnej. Nowe media. Projektowanie gier komputerowych. Projektowanie dla telefonii komórkowej. Projektowanie dla nowych platform programowych. Plug-in’y programów użytkowych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna