Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Techniki filmowe w kreacji artystycznej i zastosowaniach komercyjnych. Obszary zastosowań i dystrybucji materiałów filmowych. Współczesny sprzęt filmowy. Formy kreacji filmowej. Konstrukcja utworu filmowego. Metody obróbki materiałów. Filmowe techniki specjalne. Środowisko i narzędzia programu Adobe Premiere. Rendering. Narracja filmowa.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna