Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Grafika 3D. Metody modelowania i animacji. Transformacje i modyfikacje. Modelowanie z użyciem prymitywów i modyfikatorów. Modelowanie z użyciem obiektów złożonych. Modelowanie z użyciem krzywych i płaszczyzn NURBS. Poly modeling. Pakiety 3D. Siatki o wysokiej rozdzielczości. Techniki tworzenia materiałów. Techniki oświetlenia i renderingu. Kontrolery animacji i ograniczniki. Animacja postaci i twarzy. Animacje zaawansowane.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna