Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Technologie multimedialne stron internetowych. WWW, RIA, AIR. Biblioteki JavaScript. Multimedia w HTML5 i CSS3. Wideo i dźwięk w ActionScript. Multimedia dla urządzeń przenośnych. Programowanie w JavaScript. Projektowanie dedykowane. Projektowanie tematyczne.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna