Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Preprodukcja filmowa. Scenariusz, storybord, scenopis, animatik. Historia i warsztat storybordu. Konstrukcja utworu filmowego. Cechy opisu scenariuszowego a cechy opisu storybordowego. Opracowanie scenariusza filmowego. Tworzenie storybordu na podstawie scenariusza. Wykonanie animatiku na bazie storybordu. Narracja filmowa.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna