Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sposoby projektowania postaci w zależności do rodzaju gry – TPP, FPP, izometryczne. Cechy charakterystyczne  postaci zależne od pełnionej roli w grze. Style postaci występujące w przykładowych grach. Charakterystyczne cechy środowiska zależne od rodzaju gry.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna