Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Tworzenie pomysłu, skąd czerpać inspirację na pomysł? Co to jest scenariusz i czy każda historia nadaje się na grę, film? Budowa scenariusza – struktura (Ekspozycja, punkt zwrotny, konfrontacja, drugi punkt zwrotny, zakończenie). Budowa sceny. Bohater – tworzenie postaci. Narracja – budowanie konfliktu. Konwencja. Dialog i monolog. Layout. Storyboard.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna