Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia gier komputerowych i ich rodzaje. Metody realizacji gier komputerowych. Tworzenie gier z wykorzystaniem silników. Rodzaje silników, wady i zalety. Tworzenie projektu gry. Tworzenie poziomów. Tworzenie postaci i definiowanie i właściwości. Tworzenie wzorców zachowań postaci. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w tworzeniu wzorców zachowań.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna