Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Zasady projektowania lokacji w zależności od rodzaju gry- FPP, gry platformowe, izometryczne oraz RPG. Omawianie przykładów lokacji. Etapy pracy nad lokacją. Projektowanie lokacji w programie graficznym Autodesk Maya i w silniku gry Unreal Engine.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna