Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Omówienie zintegrowanego środowiska programistycznego IDE Processing. Podstawy programowania Java, wykorzystanie funkcji setup i draw. Funkcje graficzne. Interfejs użytkownika, obsługa klawiatury i myszy, konsola i debugowanie programu.
Modele barw, ekstrakcja składowych koloru, algorytmy przekształcania obrazu. Przykładowe programowanie gry Snake, tworzenie animacji komputerowych. Programowanie wizualizacji computer-arts, systemy dynamiczne, system odwzorowań iterowanych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna