Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rola interfejsów w grze. Rodzaje interfejsów. Wpływ interfejsu na imersje gracza. Etapy tworzenia interfejsów.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna