Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia animacji 2D. Etapy pracy nad animacją 2D. Podstawowe programy komputerowe wykorzystywane do animacji 2D. Wykorzystanie animacji 2D w filmach i grach komputerowych. Historia animacji 3D. Podstawowe programy komputerowe wykorzystywane w animacji 3D. Etapy pracy nad animacją 3D. Wykorzystywanie techniki Motion capture do animacji postaci i twarzy. Wykorzystanie animacji 3D w filmach i grach komputerowych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna