Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia grafiki 3D. Grafika komputerowa 3D w grach. Grafika komputerowa  3D w efektach specjalnych – filmy, reklamy. Zasady projektowania postaci do gier i filmów. Podstawy z zakresu grafiki 3D - polygon,  nurbs, bump mapping, rendering. Rodzaje cieniowania i shaderów. Oświetlenie modelu i sceny. Animacja obiektów mechanicznych i organicznych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna