Promocje w opłatach w promocji obowiązującej do 15 lutego 2020 dla kandydatów
rozpoczynających w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
studia na kierunkach:

GRAFIKA (studia licencjackie 7 semestrów)
INFORMATYKA (studia inżynierskie 7 semestrów)

Nabór prowadzony jest tylko na formę niestacjonarną.

 

2box informatyka czesne niestac 2box grafika czesne niestac

 

„Zapisz się do 15 lutego – rozpocznij ze zniżką!”

 

     3box informatyka czesne niestac 3box grafika czesne niestac

 2box plus

2box wpisowe

 

Czas trwania:
15.12.2019 – 15.02.2020

Co trzeba zrobić?

Zapisz się na wybrany kierunek studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego www.wsti.pl/rekrutacja do 15.02.2020 do g. 24:00.
Do 29.02.2020 (w godzinach pracy Biura rekrutacji) dokończ proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek.

 

box regulamin promocji  box rekrutacja