Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach została autoryzowanym akademickim ośrodkiem szkoleniowym firmy MICROSOFT w ramach programu Microsoft IT Academy Advanced Program.

Uczestnictwo uczelni w tym programie umożliwi studentom oraz osobom z zewnątrz udział w autoryzowanych szkoleniach i kursach dotyczących produktów firmy Microsoft, a co się z tym wiąże, przygotowaniem do uzyskania certyfikatów honorowanych na całym świecie (Microsoft Certified Professional – MCP), potwierdzających znajomość tychże produktów.

Pracodawcy oczekują, że ich przyszli pracownicy będą posiadać odpowiednie umiejętności techniczne, a gospodarki państw rynków wschodzących postrzegają osoby posiadające umiejętności techniczne jako grupę pracowników wpływającą w najwyższym stopniu na wzrost gospodarczy.

Dlatego też na świecie, przez różne korporacje informatyczne (Microsoft, CISCO, Novell, itd.) opracowane zostały odpowiednie ścieżki certyfikacyjne (tj. egzaminy certyfikujące poświadczające określoną wiedzę), co ma na celu ułatwienie studentom znalezienie pierwszej pracy lub zapewnienie szybszego awansu osobom już pracującym. Aby umożliwić przygotowanie studentów do tychże ścieżek certyfikacyjnych, opracowane zostały również odpowiednie programy edukacyjne, m.in. dla uczelni wyższych.

Program Microsoft IT Academy jest takim właśnie rozwiązaniem edukacyjnym, które ma udostępnić zasoby edukacyjne i narzędzia, umożliwiające efektywne nauczanie w zakresie technologii Microsoft dla studentów, jak i również nauczycieli.

Przystąpienie do programu IT Academy ma więc pomóc naszym studentom uzyskać umiejętności z zakresu Technologii Teleinformatycznych, które lepiej przygotują ich do rywalizacji na rynku pracy, pozwolą awansować na lepiej płatne stanowiska i zrealizować potencjał który posiadają.