Regulamin studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

 

 

 

Regulamin Studiów
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Uchwała Senatu 198/2017/2018
Regulamin Studiów Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu 198/2017/2018
Opinia Samorządu Studenckiego

 

 

Statut
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 

Statut Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach