Projekt „Grafika z j. angielskim w mikroprzedsiębiorstwach” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

O projekcie

Projekt Grafika z j. angielskim w mikroprzedsiębiorstwach był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 • Nazwa Projektu - „Grafika z j. angielskim w mikroprzedsiębiorstwach".

 • Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.05.2014 r.

 • Rozpoczęcie rekrutacji: 11.04.2013 r.

 • Termin realizacji szkoleń: od czerwca 2013 do maja 2014 r.

 • Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 5 h (1 x język angielski, 1 x szkolenia informatyczne) w godzinach popołudniowych w dni robocze w Katowicach.

 • Całkowita liczba godzin szkolenia: 360 (180 godzin z j. angielskiego oraz 180 godzin Szkoleń IT).

 • Preferowana grupa docelowa: priorytetowo, do momentu uzyskania zakładanych w Projekcie wielkości, traktowane będą osoby w wieku 50+ oraz kobiety spełniające pozostałe warunki formalne.

 • Celem projektu jest zdobycie przez  54  uczestników projektu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb mikroprzedsiębiorstw z woj. śląskiego, poprzez certyfikowany kurs z języka angielskiego
  oraz specjalistyczne szkolenia informatyczne.

 • Szkolenia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

Szkolenia realizowane w ramach Projektu:

Każdy uczestnik Projektu skorzysta ze szkolenia z zakresu grafiki komputerowej i animacji obejmującego moduły:

 1. Adobe Illustrator

 2. Przetwarzanie obrazów PhotoShop

 3. Grafika reklamowa CorelDraw

 4. Modelowanie i animacje 3D z użyciem Autodesk 3DSMax

 5. Adobe Flash jako środowisko integrujące treści multimedialne

 6. oraz ze szkoleń z języka angielskiego (3 moduły po 60 godzin) zakończonych egzaminami TOEIC.

WAŻNE! Poziom podstawowy nie wymaga jakiejkolwiek znajomości języka angielskiego.

Modułowe szkolenie z grafiki komputerowej obejmuje 180 godzin zajęć (45 minut + 15 minut przerwy), również szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego obejmuje 180 godzin zajęć (45 minut + 15 minut przerwy).

Dodatkowo w czasie trwania projektu doradca będzie indywidualnie pomagał w wdrożeniu zdobytej wiedzy w miejscu pracy osoby biorącej udział w projekcie (przewidziano średnio 5 godzin doradztwa na firmę).

Na wszystkich zajęciach podczas przerw gwarantujemy serwis kawowy, każdy uczestnik otrzyma komplet podręczników, możliwość dofinansowania kosztów dojazdu na szkolenie, wszystkim uczestnikom zostanie opłacony w ramach projektu egzamin TOEIC z języka angielskiego a osobom które pozytywnie zaliczą egzamin końcowy zostanie wydany certyfikat.

Zajęcia prowadzone będą w małych 10-12 osobowych grupach przez wykwalifikowanych trenerów i lektorów cechujących się cierpliwością, doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, umiejętnością przekazywania materiału w sposób przystępny i zrozumiały, indywidualnym podejściem do uczestników.