Serdecznie dziękuje wszystkim za wkład w przygotowanie i przeprowadzenie
II Konferencji Studenckiej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.
Podobnie jak w ubiegłym roku na konferencję zgłoszono 12 referatów, tym razem o tematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Prócz studentów na sali, jako słuchacze obecni byli również uczniowie szkół średnich.

Dziękuję Panu Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Śmiei za objęcie opieką naukową konferencji.
Dziękuję Panu dr Stefanowi Senczynie za referat otwierający i wsparcie techniczne konferencji.

W przyszłym tygodniu na stronie Uczelni pojawi się podsumowanie naszej konferencji.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI