Kierunek wykształcenia: Informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych/informatyka techniczna i telekomunikacja (dawniej: dziedzina – nauki techniczne/dyscyplina – informatyka)

Staż pracy: 38 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 16 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Algorytmy i struktury danych,
  • Języki obiektowe

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych, przewodniczący komisji d/s dyplomowania

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: Preferuję ludzi kulturalnych, ambitnych i kreatywnych, a przede wszystkim uczciwych

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: fantastyka naukowa, Snooker, muzyka klasyczna