Kierunek wykształcenia: Grafika i malarstwo

Dziedzina/dyscyplina nauki: Dziedzina sztuki / dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Staż pracy: 16 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Staż pracy w uczelni WSTI: 3 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Identyfikacja wizualna
  • Projektowanie marketingowe
  • Grafika projektowa
  • Grafika cyfrowa
  • Grafika rastrowa
  • Rysunek użytkowy
  • Kompozycja

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: członek Senatu WSTI, przewodniczący Komisji dyscyplinarnych ds. Studenckich, promotor prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność oraz aktywny udział w zajęciach

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: literatura, filozofia, sztuka i sport

Inne ważne informacje: www.tomaszjedrzejko.pl