Kierunek wykształcenia: Automatyka i robotyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: automatyka, elektronika, informatyka

Staż pracy: 28 lat

Ukończona uczelnia: absolwent kierunku Automatyka i robotyka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: od początku istnienia uczelni (2003 r.) - 18 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Architektura Komputerów,
  • Urządzenia Techniki Komputerowej,
  • Sztuczna Inteligencja,
  • Modelowanie i Animacja,
  • Wirtualna Przestrzeń CAD,
  • Elektromechanika Ogólna,
  • Komputerowe Wspomaganie Projektowania CAD/CAM.

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: członek Senatu WSTI, przewodniczący Komisji Stypendialnej, opiekun Koła Naukowego Robotyki (pierwsze koło naukowe WSTI) – gdy jest odpowiednia liczba studentów chcących działać systematycznie.

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: w dydaktyce moim celem jest przedstawianie złożonych i skomplikowanych zagadnień w prosty i zrozumiały sposób

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: aktywna turystyka, dogtrekking, żeglarstwo, literatura – w szczególności sciencie-fiction

Inne ważne informacje: egzaminator OKE w Jaworznie (mechatronika, automatyka, informatyka)