Jarosław Śmieja


Kierunek wykształcenia: Automatyka i Robotyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: Nauki Inżynieryjno-Techniczne; Inżynieria Biomedyczna

Staż pracy: 27 lat

Ukończona uczelnia: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 16 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Urządzenia Techniki Komputerowej
  • Urządzenia Techniki Cyfrowej
  • Systemy Operacyjne
  • Architektura Komputerów
  • Sztuczna Inteligencja

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: Członek Komisji ds. Dyplomowania, Koordynator programu Erasmus (2006-2010), promotor i recenzent prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię punktualność i krytyczne myślenie, lubię kiedy na wykładach studenci zadają pytania

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: sport, turystyka