Marek Czerwiec


Kierunek wykształcenia: Informatyka, Inżynieria materiałowa

Dziedzina/dyscyplina nauki: Informatyka, Inżynieria materiałowa

Staż pracy: 19 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 14 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Systemy DTP – skład i łamanie publikacji,
  • Teoria poligrafii,
  • Grafika wektorowa,
  • Komputerowe przygotowanie do druku,
  • Techniki poligraficzne,
  • Grafika rastrowa,
  • Analiza i przetwarzanie obrazów

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność i prawdomówność, doceniam ludzi ambitnych i myślących nietuzinkowo

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: fotografia, snowboard, informatyka, bieganie, MTB