Kierunek wykształcenia: Filologia angielska

Staż pracy: 34 lata

Ukończona uczelnia: Uniwersytet Śląski

Staż pracy w uczelni: 16 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Język angielski

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: koordynator ds. języka angielskiego, przygotowanie sylabusów, egzaminów

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: lubię ludzi kreatywnych i z pasją, sama również staram się te cechy w sobie i innych rozwijać, jestem osobą ‘zadaniową’, realizuję swoje cele i tego samego oczekuję od innych. Jednocześnie zawsze wspieram współpracowników i studentów.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: film, teatr, literatura, podróże