Kierunek wykształcenia: Inżynieria produkcji

Dziedzina/dyscyplina nauki: nauki techniczne

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 8 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Problemy bhp i ergonomii