Kierunek wykształcenia: Filologia angielska

Dziedzina/dyscyplina nauki: Język angielski

Staż pracy: 20 lat

Ukończona uczelnia: absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filologia angielska

Staż pracy w uczelni WSTI: 13 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Język angielski

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: zdyscyplinowana, punktualna, dobrze zorganizowana, ceniąca aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: literatura, języki obce, podróże

Inne ważne informacje: tłumacz przysięgły języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego