Kierunek wykształcenia: Język angielski

Dziedzina/dyscyplina nauki: język angielski

Staż pracy: 32 lata

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Filologia Angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 21 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Język angielski

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: ogrodnictwo

Inne ważne informacje: egzaminator w przewodach doktorskich, autorka skryptu do nauki języka angielskiego