Adam Jozefiok


Kierunek wykształcenia:
Informatyka

Dziedzina/dyscyplina nauki: Informatyka, sieci komputerowe

Staż pracy: 21 lat

Ukończona uczelnia: absolwent wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat)

Staż pracy w uczelni WSTI: 15 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Teleinformatyka i teoria sieci
  • Routing w sieciach TCP/IP
  • Technologie sieciowe i użytkowanie sieci
  • Technologie sieci rozległych
  • Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP
  • Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: jazda na rowerze

Inne ważne informacje: autor podręczników o tematyce sieciowej i kursów video