Jacek Siatkowski


Kierunek wykształcenia: Dziennikarstwo, Marketing

Dziedzina/dyscyplina nauki: Marketing, Komunikacja, Zarządzanie

Staż pracy: 25 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 5 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Podstawy marketingu, Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych, Public relations, Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność i zaangażowanie studentów w trakcie zajęć

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: turystyka górska, jazz, rozwój osobisty

Inne ważne informacje: dyrektor Loży Katowickiej Business Centre Club