Jacek Siatkowski


Kierunek wykształcenia: Marketing, Politologia

Dziedzina/dyscyplina nauki: marketing, komunikacja społeczna, public relations, zarządzanie

Staż pracy: 30 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych Marketing, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 3 lata

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Podstawy marketingu
  • Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych
  • Public relations

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: jestem praktykiem marketingu, komunikacji i zarządzania, cenię sobie zaangażowanie studentów w zajęcia

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: jazz, rozwój osobisty, rozwijanie działalności edukacyjno-charytatywnej w marketingu sieciowym

Inne ważne informacje: konsultant i trener biznesu z zakresu marketingu, public relations i zarządzania z ponad 15 letnim stażem, członek John Maxwell Team – światowej organizacji trenerów i coachów