Tomasz Rudnicki


Kierunek wykształcenia: Elektronika i Telekomunikacja

Dziedzina/dyscyplina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych/automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Staż pracy: 22 lata

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 16 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Systemy Wbudowane, Urządzenia Techniki Cyfrowej, Podstawy Elektroniki i Miernictwa

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność, na moje wykłady nie można się spóźniać, preferuję ludzi ambitnych i kreatywnych

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: piłka nożna, polska muzyka rozrywkowa

Inne ważne informacje: pracownik naukowy Politechniki Śląskiej