Tomasz Rudnicki


Kierunek wykształcenia: Elektronika i Telekomunikacja

Dziedzina/dyscyplina nauki: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Staż pracy: 19 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 13 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: Urządzenia Techniki Komputerowej, Systemy Wbudowane, Podstawy Elektroniki i Miernictwa

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność, preferuję ludzi ambitnych i kreatywnych

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: piłka nożna, polska muzyka rozrywkowa

Inne ważne informacje: pracownik naukowy Politechniki Śląskiej