Jadwiga Bakonyi


Kierunek wykształcenia:
mgr informacji naukowo-technicznej, dr nauk ekonomicznych

Dziedzina/dyscyplina nauki: Informatyka

Staż pracy: od 1984

Ukończona uczelnia: stopień mgr – Uniwersytet Śląski, stopień dr – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: współpraca z WSTI od 2007, I miejsce pracy od 2014

Prowadzone w uczelni przedmioty:

  • Bazy danych
  • Zarządzanie Informatyką w Przedsiębiorstwie
  • Podstawy Analizy danych w Marketingu
  • Systemy Wspomagania Decyzji
  • Seminarium

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: promotor prac dyplomowych, prodziekan ds. Jakości Kształcenia

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię otwartość, pracowitość i kreatywność