Zatrudniona na stanowisku asystenta

W roku 2002 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne.

W roku 2002 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne.

Od 2003 roku zatrudniona w macierzystej uczelni. Od 2012 roku w WSTI w Katowicach.

W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Od 2008 roku jest kuratorem międzynarodowego konkurs Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzyszącej mu konferencji Książka dla dzieci – jak to się robi?.

Publikowała artykuły m.in. w 2plus3d, Biuletynie Sztuki Projektowania, TUBIE. Występowała na międzynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in) Visual Communication w Warszawie (2014) czy Illustration Reaserch w Krakowie (2012). A także wielokrotnie prowadziła w kraju i zagranicą warsztaty  i wykłady  dotyczące ilustracji m.in. w North Wale School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia).

Brała udział w przeglądach i pokonkursowych wystawach plakatu w kraju i zagranicą m.in. w:

  • Ogaki (Japonia 2002 i 2004), Colorado (USA 2003), Trnavie (Słowacja 2003 i 2006), Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2004), Międzynarodowym Biennale Plakatu (Wilanów 2004, 2006, 2008), a także w wielu konkursach na rysunek satyryczny, dwukrotnie zdobyła nagrodę podczas I I i II Forum Młodych. Polaków Portret Przaśny organizowanego przez Muzeum Karykatury w Warszawie.