Piotr Dzik

Kierunek wykształcenia: socjologia i politologia

Dziedzina/dyscyplina nauki: Marketing

Staż pracy: 30 lat

Ukończona uczelnia: absolwent Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Staż pracy w uczelni WSTI: 10 lat

Prowadzone w uczelni przedmioty: podstawy marketingu i komunikacji marketingowej, metodyka projektowania graficznego, podstawy marketingu

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: współpracownik pisma ArtBoard

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię sobie punktualność, preferuję ludzi kreatywnych zdolnych do merytorycznych sporów

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: sport, teatr, publicystyka ekonomiczna

Inne ważne informacje: autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych z dziedziny brandingu terytorialnego, głównie tożsamości wizualnej samorządów. Współautor książki (z dr hab. Anną Adamus-Matuszyńską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) pt. „Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie” (Toruń-Katowice 2017), czynny konsultant i ekspert marketingowy. Autor licznych tekstów publicystycznych i poradnikowych z dziedziny brandingu.