Kierunek wykształcenia: grafika

Dziedzina/dyscyplina nauki: Projektowanie graficzne, ilustracja, typografia

Staż pracy: 7 lat (6,5 roku)

Ukończona uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek: grafika warsztatowa

Staż pracy w uczelni WSTI: 6 lat (5,5 roku)

Prowadzone w uczelni przedmioty: Typografia i prepress, Liternictwo i typografia, Grafika wektorowa, Rysunek użytkowy, Identyfikacja wizualna

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: Opiekun praktyk zawodowych dla kierunku grafika

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: na moich zajęciach kładę nacisk na kreatywne myślenie, nieszablonowe podejście do zagadnień i estetykę wykonania prac. Ważne jest dla mnie, gdy student potrafi wyjaśnić podjęte decyzje projektowe i uargumentować je.

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo, gry RPG, wycieczki górskie

Inne ważne informacje: -