dr Jadwiga Bakonyi – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Mariusz Boryczka
mgr Jacek Żywczok
mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Dominika Naoui – przedstawicielka studentów Informatyka
Paulina Jaros – przedstawicielka studentów Grafika