W wyniku przeprowadzonej okresowej wizytacji Uczelni na kierunku informatyka, Państwowa Komisja Akredytacyjna w dniu 31 stycznia 2008 wystawiła naszej szkole ocenę pozytywną.

Otrzymanie oceny pozytywnej jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach spełnia wszystkie standardy wyznaczone przez stosowne ustawy i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Raporcie pokontrolnym z PKA podkreśla między innymi:

  • „dobrą fachową kadrę i ciekawie prowadzone zajęcia”,
  • „dobre działanie dziekanatu”,
  • „pozytywne opinie studentów o procesie dydaktycznym”,
  • „dobre laboratoria do nauczania przedmiotów technicznych”,
  • „dobrą bazę dydaktyczną w dobrym stanie technicznym, dobrze utrzymaną”,
  • „bardzo dobrze przygotowany i wdrożony system zapewniania jakości kształcenia”.

Nasza Uczelnia nieustannie dokłada starań, aby w sposób systematyczny i ciągły podnosić jakość kształcenia oraz obsługi studentów.

(Uchwała Prezydium Komisji zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 29/2008 z dnia 31 stycznia) http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione