Witamy!
Uczelnia ludzi z pasją
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Informatyka – zdobądź zawód z przyszłością
Pasjonujące studia
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Studia podyplomowe
Wybierz kierunek dla siebie
30 komputerów Apple iMac
Magazyn Studentów Kreatywnych
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Program Erasmus +
Studia i praktyki za granicą

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. w zakresie pracy uczelni: wymagań kadrowych, w tym wymagań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji, jakości i koncepcji kształcenia i programów studiów.

Cieszy nas fakt uzyskania po raz kolejny pozytywnej oceny, tym bardziej, ze raport pokontrolny PKA nie zawiera żądnych zaleceń czy też sugerowanych zmian w organizacji Uczelni. A to świadczy o kompletnej akceptacji przez Zespół Oceniający PKA wszystkich naszych działań mających na uwadze przede wszystkim kształcenie studentów według najnowszych programów z dbałością o możliwie najwyższa jakość tego kształcenia .

Uzyskanie pozytywnej oceny pracy naszej uczelni jest jak zawsze wielką satysfakcją dla całej Społeczności Uczelni.

Dziękuję całej braci akademickiej, studentom i nauczycielom za aktywny udział w kreowaniu codzienności uczelni. Za budowanie jej wysokiej pozycji w środowisku naukowym, za dbałość o jakość i nowoczesność kształcenia.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

ikona pdf2 Pozytywna opinia PKA dla kierunku Informatyka

W zakresie: wymagań kadrowych, w tym dotyczących osiąganych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji, jakości i koncepcji kształcenia, programów studiów, infrastruktury dydaktycznej i wymagań dotyczących wewnętrznego systemu jakości kształcenia na kierunku Informatyka.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. uchwałą PKA otrzymaliśmy ocenę pozytywną z adnotacją w pełni, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie najwyższym.

Uzyskanie po raz kolejny wysokiej oceny pracy naszej uczelni potwierdza wysokie do niej zaufanie - jest także satysfakcją dla całej społeczności akademickiej szkoły, ale także zachęca do postawienia przed sobą nowych zadań, które tym bardziej zamierzamy realizować na jeszcze wyższym jakościowo poziomie.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

ikona pdf2 Pozytywna opinia PKA dla kierunku Informatyka

W wyniku przeprowadzonej okresowej wizytacji Uczelni na kierunku informatyka, Państwowa Komisja Akredytacyjna w dniu 31 stycznia 2008 wystawiła naszej szkole ocenę pozytywną.

Otrzymanie oceny pozytywnej jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach spełnia wszystkie standardy wyznaczone przez stosowne ustawy i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Raporcie pokontrolnym z PKA podkreśla między innymi:

  • „dobrą fachową kadrę i ciekawie prowadzone zajęcia”,
  • „dobre działanie dziekanatu”,
  • „pozytywne opinie studentów o procesie dydaktycznym”,
  • „dobre laboratoria do nauczania przedmiotów technicznych”,
  • „dobrą bazę dydaktyczną w dobrym stanie technicznym, dobrze utrzymaną”,
  • „bardzo dobrze przygotowany i wdrożony system zapewniania jakości kształcenia”.

Nasza Uczelnia nieustannie dokłada starań, aby w sposób systematyczny i ciągły podnosić jakość kształcenia oraz obsługi studentów.

(Uchwała Prezydium Komisji zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 29/2008 z dnia 31 stycznia) http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook