O spotkaniu

Internet stał się nieodłącznym elementem życia. Dobrze wiedzieć, jak w bezpieczny sposób korzystać z jego możliwości. Używając komputera lub urządzeń mobilnych podłączonych do sieci, warto znać zagadnienia związane z szyfrowaniem danych, pozwalających na ochronę informacji i zapewniających bezpieczeństwo dokonywanym transakcjom.

Podczas spotkania, na podstawie przykładów, zostaną omówione przyczyny i powody szyfrowania danych w sieciach komputerowych. Prowadzący zaprezentuje też aktualne mechanizmy szyfrowania danych, pokazujące dobre praktyki, warte naśladowania w codziennym użytkowaniu komputera podłączonego do sieci komputerowej.

Prelegent

dr inż. Jarosław Karcewicz

Wykładowca i koordynator specjalizacji „Technologie internetowe i sieci komputerowe” w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz wykładowca Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako Administrator sieci komputerowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Certyfikowany specjalista technologii Microsoft oraz instruktor Akademii CISCO. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe dot. technologii Linux.

W ramach kariery naukowej zrealizował przewód doktorski pod promotorstwem prof. dr hab. inż. A. Grzywaka pt.: ""Algorytmy obsługi użytkowników w rozwiniętych sieciach lokalnych i rozległych"" na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, po ukończeniu którego, 27 listopada 2007 r. Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej nadała stopień doktora nauk technicznych, z dziedziny Informatyka, Specjalizacja: Sieci Komputerowe. Prelegent jest również autorem wielu prac naukowych skupiających się wokół zagadnień z dziedziny „Zapewniania jakości usług w sieciach IP”.

W ramach pracy wykładowcy akademickiego utworzył i prowadzi ze studentami Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach koło naukowe „Zastosowań sieci komputerowych”, jak również jest na w/w uczelni, autorem programu studiów dla specjalizacji „Technologie internetowe i sieci komputerowe”, w ramach którego wdrożył m.in. nowoczesne technologie zdalnego nauczania do wspomagania prowadzonych zajęć dydaktycznych, oraz programy Akademii CISCO czy Microsoft IT Academy.

Szyfrowanie danych

Nie wszystko co wydaje się bezpieczne w Internecie takim jest. Wirusy, programy szpiegujące, znakowanie ciasteczek, rozpoznawanie haseł - to dzieje się na Twoim komputerze, telefonie i tablecie. Często nawet o tym nie wiesz. Dowiedz się więcej, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci!

dr inż. Jarosław Karcewicz