Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą "Misja Wiedza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży” WSTI w Katowicach”.

logo UE

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt: „Misja widza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży”

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 415 350 PLN

Dofinansowanie: 402 889 PLN

Cel główny projektu:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji młodzieży w wieku 13-19 lat spoza społeczności akademickiej poprzez opracowanie programów i realizację warsztatów wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

 

W Projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów informatycznych:

  • Robotyka (Roboty Lego Mindstorms)
  • Tworzenie serwisu internetowego

W sumie 110 edycji warsztatów po 12 h każdy (2 spotkania po 6 h lekcyjnych lub 3 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 1650 osób.

2. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów graficznych:

  • Tworzenie własnej animacji
  • Podstawy reklamy (projektowanie Logo, Plakatu, Kampanii reklamowej)
  • Rysunek i sztuka komiksu

W sumie 52 edycje warsztatów po 8 h każdy (2 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 780 osób.

3. Opracowanie programu kształcenia i realizacja warsztatów w ramach programu edukacji dla bezpieczeństwa:

  • Następstwa cyberprzemocy i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem
  • Profilaktyka przeciwnarkotykowa i przeciwdopalaczowa

W sumie 4 edycje warsztatów po 8 h każdy (2 spotkania po 4 h lekcyjne) dla 60 osób.

 

Harmonogramy spotkań:

ikona pdf  Semestr letni 2019  ikona pdf  Semestr zimowy 2019 
ikona pdf  Semestr letni 2020 ikona pdf  Semestr zimowy 2020
ikona pdf  Semestr letni 2021 ikona pdf  Semestr zimowy 2021
ikona pdf  Semestr letni 2022  ikona pdf  Semestr zimowy 2022
ikona pdf  Semestr letni 2023  ikona pdf  Semestr zimowy 2023

 

 

logosy ue 01 logosy ue 02 logosy ue 03 logosy ue 04