Raport z internetowego badania ankietowego prowadzonego wśród 10 354 absolwentów uczelni wyższych przez serwis www.ilezadyplom.info (okres realizacji badania: czerwiec - wrzesień 2011) pokazuje, iż wśród grup najlepiej zarabiających absolwentów plasują się ci, którzy kończyli kierunki medyczne (lekarsko-dentystyczny, lekarski, ratownictwo medyczne), mechatronikę oraz kierunki informatyczne (informatyka stosowana, informatyka, informatyka i ekonometria).

Raport z internetowego badania ankietowego prowadzonego wśród 10 354 absolwentów uczelni wyższych przez serwis www.ilezadyplom.info (okres realizacji badania: czerwiec - wrzesień 2011) pokazuje, iż wśród grup najlepiej zarabiających absolwentów plasują się ci, którzy kończyli kierunki medyczne (lekarsko-dentystyczny, lekarski, ratownictwo medyczne), mechatronikę oraz kierunki informatyczne (informatyka stosowana, informatyka, informatyka i ekonometria)

plansza_absolwenci.jpg

Spośród badanych absolwentów kierunków informatycznych, około 45% zarabia miesięcznie powyżej średniej krajowej.

Około 35% badanych absolwentów takich kierunków, jak informatyka czy informatyka stosowana zarabia miesięcznie przynajmniej wysokość średniej krajowej pensji.

Jedynie średnio co piąty absolwent w tej grupie zarabia poniżej średniej krajowej - około 18% absolwentów informatyki stosowanej oraz około 20% absolwentów informatyki. Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się poziomu zarobków absolwentów kończących popularne kierunki.

Źródło: http://www.ilezadyplom.info/Ranking_Uczelni_Biuletyn_Wrzesien_2011.htm