Raport serwisu www.ilezadyplom.info oparty o badanie pt. II Edycja Rankingu Uczelni przeprowadzone wśród 4 647 absolwentów polskich uczelni wyższych (czas realizacji badania: 15 czerwca 2011 - do 15 lutego 2012) daje jednoznaczne wskazówki wszystkim maturzystom zastanawiającym się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia.

plansza_atrakcyjna_praca.jpg

Raport serwisu www.ilezadyplom.info oparty o badanie pt. II Edycja Rankingu Uczelni przeprowadzone wśród 4 647 absolwentów polskich uczelni wyższych (czas realizacji badania: 15 czerwca 2011 - do 15 lutego 2012) daje jednoznaczne wskazówki wszystkim maturzystom zastanawiającym się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia.

Zalecany jest rozsądek i spojrzenie na korzyści zawodowe w długookresowej perspektywie. Uleganie pokusie wyboru „łatwych studiów” nie jest korzystne.